Ecoforum for The Nature
 

Our mission

Ние от Екофорум за Природата смятаме, че Човекът е длъжник на Природата. Виждаме, че нашата цивилизация безрасъдно унищожава планетната екосистема и нехае за последствията.

 

Разбираме, че ако не преустановим необмисленото унищожаване на околната среда и изразходването на природните ресурси, човечеството е обречено.

 

Приемаме, че е дълг на нашето поколение да направим необходимото, за да запазим дивата среда, естествените ресурси, природните местообитания и биоразнообразието, такива, каквито са в настоящия момент и за хората и за останалите земни форми на живот.

Projects