Екофорум за Природата
 

Проекти

Демонстрационен проект: Изграждане на екологични мрежи и устойчиво развитие на общинско ниво – Общини Несебър и Асеновград
11/01/2018 г.
Период на изпълнение: 08/2006 г. – 10/2006 г.
Финансиране на дейности за подготовка на проект от Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд.
С подкрепата на Общини Несебър и Асеновград.
повече»
Проучване и оценка на необходимото оборудване за екологичен мониторинг, свързано с ангажиментите на България по пълното прилагане на изискванията на Рамкова Директива за Води 2000/60/ЕС”
06/01/2018 г.
Период на изпълнение: 06/2004 г. - 11/2004 г.
Финансиран от Agilent Technologies - Germany.
 
Изготвяне на програма за решаване на проблемите с отпадъчните води от туристически обекти (хижи и др.) на територията на Национален Парк Пирин
Изготвяне на програма за решаване на проблемите с отпадъчните води от туристически обекти (хижи и др.) на територията на Национален Парк Пирин
05/01/2018 г.
Период на изпълнение: 11/2003 г. - 04/2004 г.
Финансиран от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ).
Опазване на находищата на блатно кокиче, подобряване състоянието им  и установяване на практики за устойчивото му ползване в Пловдивски регион.
Опазване на находищата на блатно кокиче, подобряване състоянието им и установяване на практики за устойчивото му ползване в Пловдивски регион.
04/01/2018 г.
Период на изпълнение: 2001-2002 г.
Финансиран от Фондация “Time-Ecoprojects”, като част от проект с донор Institute for Sustainable Communities in the USAID Democratic Network Program.
повече»