Екофорум за Природата
 

Проекти

Разработване на Раздел “Лечебни растения” към Общинската Програма по Околна Среда, Община Пловдив

14/01/2018 г.
Период на изпълнение: 05/2007 г. – 07/2007 г.