Екофорум за Природата
 

Проекти

Проучвателен моноторинг за оценка на натиска и въздействието от рудодобив и рудопреработка на метални руди и уранодобив и предложения за мерки към плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район

20/01/2018 г.
Проучвателен моноторинг за оценка на натиска и въздействието от рудодобив и рудопреработка на метални руди и уранодобив и предложения за мерки към плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район
Период на изпълнение: 2015 – 2016 г. (EARBDMINING)
Организация/Донор: EEA Grants.