Екофорум за Природата
 

Проекти

Преустановяване на замърсяването на водите чрез ликвидиране на нерегламентирано депо на отпадъци и рекултивация на терена в землището на с. Братя Даскалови

17/01/2018 г.
Преустановяване на замърсяването на водите чрез ликвидиране на нерегламентирано депо на отпадъци и рекултивация на терена в землището на с. Братя Даскалови
общ. Братя Даскалови, област Стара Загора
Период на изпълнение: ​2010 – 2011 г.