Екофорум за Природата
 

Проекти

Повишаване информираността и ангажираността на населението по „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив”

16/01/2018 г.
Период на изпълнение: 10/2008 г. – 12/2008 г.
Финансиран от Община Пловдив.