Екофорум за Природата
 

Новини

ПОЧИСТВАНЕ НА "ДАНОВ ХЪЛМ" В ДЕНЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В денят на околната среда-5 юни, Дирекция Екология и управление на отпадъците при Община Пловдив реализира акция по почистване и моделно обозначаване на границите на природна забележителност Данов хълм с лентова маркировка, нанесена с боя, върху дървета, камъни или огради. Обозначаването на пределите на защитените територии е част от изискванията на ЗЗТ за тяхното управление и за категория природна забележителност, каквито са Данов хълм, Младежки хълм и хълма на Освободителите представлява две цветни ивици – бяла и червена с широчина по 3 см и абревиатура на категорията на защитената територия ПЗ (Природна забележителност). Дейността е съгласувана с отговорната институция - РИОСВ Пловдив.
Главен експерт Антония Данаилова от Дирекция Екология и Специалистът по орнитология Димитър Плачийски проведоха кратка лекция пред участниците за съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа.  
Почистването на Данов хълм беше изпълнено съвместно със студенти от биологическия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски и техните ръководители, гл. ас. Славея Петрова и гл. ас. Богдан Николов и Исидора Хаддадин, представител на СНЦ "Екофорум за природата".
Специалистите от Българското дружество за защита на птиците - Димитър Плачийски и Владимир Добрев, с помощта на деветокласници от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства извършиха маркирането на границите.
Освен прекият природозащитен ефект, акцията има и свое образователно значение, а именно:   
-повишаване осведомеността на обществото за режима на защита, под който се намира природна забележителност Данов хълм и
- отправяне на послание към любителите и посетителите на зелените зони в Пловдив за съхранението им и опазване на чистота в тях.
Община Пловдив призовава посетителите на хълма за отговорно поведение по време на разходките и престоя си. Съчетавайки  функциите на градски парк за широко обществено ползване, културно-историческа забележителност (паметник на парковото и градинското изкуство) и защитена територия – природна забележителност, опазваща биологичното разнообразие и уникалния характерен за хълма ландшафт, Данов хълм е станал знаков за град Пловдив като един от неговите основни символи. Обект на защита в него са и ценни растителни и животински видове сред които балкански ендемити, видове включени в Червената книга на България, редки за страната растения и др.
Градът ни е с уникални природни дадености, с потенциал за осигуряване на спорт, туризъм и релакс за жителите и гостите си. 
Нека се радваме на природата без да я увреждаме и замърсяваме!