Екофорум за Природата
 

Мисия

Ние от Екофорум за Природата смятаме, че Човекът е длъжник на Природата. Виждаме, че нашата цивилизация безрасъдно унищожава планетната екосистема и нехае за последствията.
 
Разбираме, че ако не преустановим необмисленото унищожаване на околната среда и изразходването на природните ресурси, човечеството е обречено.
 
Приемаме, че е дълг на нашето поколение да направим необходимото, за да запазим дивата среда, естествените ресурси, природните местообитания и биоразнообразието, такива, каквито са в настоящия момент и за хората и за останалите земни форми на живот.
 
Вярваме, че все още не е късно да спрем негативните процеси и да подобрим ситуацията. Да се опитаме да запазим, каквото имаме и да започнем да възстановяваме, каквото сме имали.
 
Нека не забравяме - Земята е преживяла много катаклизми и промени, ще преживее и човечеството, но хората няма да ги има.
 
Всеки човек, според силите си, е длъжен да допринесе за спасяването на планетата и на нашия вид. Ние решихме да създадем нашата организация за да обединим усилията си и да увеличим природозащитния си капацитет.
 

Заедно ще направим повече!