Екофорум за Природата
 

Проекти

Изготвяне на печатни и електронни издания за популяризиране на биологичното разнообразие, защитените територии и зони в община Пловдив, с цел развитие на екотуризма

15/01/2018 г.
Основната дейност по проекта бе изготвянето на печатни и електронни издания за популяризиране на биоразнообразието, защитените територии и зони в община Пловдив, по-специално:
1. Дипляна с тираж 2000 бр.
2. Плакат – 2000 бр.
3. Стикери - 2000 бр.
4. Пътеводител на защитените територии и зони – печатно издание - 1000 бр.
5. Пътеводител на защитените територии и зони - електронно издание – СD - 1000 бр.
Цитираните издания бяха разпространени със съдействието на Община Пловдив. С тези издания общината се яви на туристическо изложение на общините в Логано, Швейцария 2007 г.

Период на изпълнение: 07/2007 г. – 09/2007 г.
Финансиран от Община Пловдив.