Екофорум за Природата
 

Проекти

Дейности за подобряване на състоянието на Биосферен резерват “Червената стена” и повишаване на обществената информираност

02/01/2018 г.
Дейности за подобряване на състоянието на Биосферен резерват “Червената стена”  и повишаване на обществената информираност
Поредица от почиствания на Биосферен резерват  “Червената стена” (включен в списъка от резервати по прграмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО) с участията на ученици и студенти, придружени с образователни беседи и обучения относно законите касаеща защитените природни обекти в България и Европа. Образователна кампания насочена към местните власти и институции по въпроси отнасящи се до законовата рамка за защита на природните обекти. Обозначаване на Биосферен резерват  “Червената стена” с участието на студентски и  ученически групи и издаване на информационни материали.

Период на изпълнение: 2001 г.
Финансиран от община Асеновград.