Екофорум за Природата
 

За нас

СНЦ „Екофорум за Природата”

Екофорум за Природата е сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност.
Сдружението е юридическо лице, независима, доброволна организация с идеална цел, отделна от организационната форма на членовете си. Организацията е създадена през 2001 г. с решение на Пловдивски окръжен съд от група еколози и природозащитници, с идеята да се обединят усилия и да се създаде законова възможност да се извършват дейности, за опазване на околната среда, на територията на Република България и света. За тази цел ние създаваме и събираме идеи за инициативи и дейности, които оценяваме, възприемаме като необходими и осъществими и оформяме в проекти, за които, след осигуряване на вътрешно и/или външно финансиране, организираме изпълнение.