Екофорум за Природата
 

Проекти

Почистване на защитена местност “Чинар Дере” и залесяване на бреговете на река Тополовска с естествена растителност

03/01/2018 г.
Почистване на ЗМ “Чинар Дере”, край с. Тополово, общ. Асеновград. Залесяване на бреговете на р. Тополовска с естествена дървесна растителност - източен чинар (Platanus orientalis).

Период на изпълнение: 2001 г.
Финансиран от МОСВ.