Екофорум за Природата
 

Проекти

Изкуствени влажни зони – икономически ефективна технология за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица

09/01/2018 г.
Проектът подготви основата за прилагане на нови за България методи за децентрално пречистване на отпадъчните води от малки населени места съобразени с европейските и български стандарти. Тази евтина, ефективна и екологична технология, практически бе почти непозната в страната и в бъдеще ще има ключово значение за голям брой малки населени места (до 3000 жители), някои производства, отделни къщи и стопанства, курортни зони и като последно стъпало на действащи конвенционални ПСОВ. Освен подобряване на качеството на водите изкуствените влажни зони подобряват още и ландшафтната и естетическа стойност, както показва практиката в много развити държави.
В партньорство с Басейнова Дирекция – Пловдив.
Финансиран от UK Environment and Europe Fund DEFRA.

Период на изпълнение: 2006 г.
Финансиран от UK Environment and Europe Fund DEFRA.
В партньорство с Басейнова Дирекция – Пловдив.