Екофорум за Природата
 

Проекти

Изготвяне на програма за решаване на проблемите с отпадъчните води от туристически обекти (хижи и др.) на територията на Национален Парк Пирин

05/01/2018 г.
Изготвяне на програма за решаване на проблемите с отпадъчните води от туристически обекти (хижи и др.) на територията на Национален Парк Пирин
Период на изпълнение: 11/2003 г. - 04/2004 г.
Финансиран от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ).