Екофорум за Природата
 

Проекти

Демонстрационен проект: Изграждане на екологични мрежи и устойчиво развитие на общинско ниво – Общини Несебър и Асеновград

11/01/2018 г.
Общата цел на проекта е да подпомогне интегрирането на съществуващите екологични политики (опазване на биоразнообразие и ландшафти), териториалното планиране, развитието на селски и градски райони чрез изграждането на екологични мрежи на общинско ниво.

Дейности:
1. Идентифициране на всички местни заинтересовани страни, свързани с изграждането на общински екологични мрежи. Провеждане на срещи.
2. Събиране и анализ на първоначална информация за потенциала за изграждане на екологични мрежи.
3. Идентифициране в идейна форма на някои елементи от бъдещите общински екологични мрежи. 
 
Финансиране на дейности за подготовка на проект от Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд.
С подкрепата на Общини Несебър и Асеновград.

Период на изпълнение: 08/2006 г. – 10/2006 г.
Финансиране на дейности за подготовка на проект от Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд.
С подкрепата на Общини Несебър и Асеновград.