Екофорум за Природата
 

За нас

Цели

СНЦ „Екофорум за Природата” има следните  цели:
  • Устойчиво управление на околната среда;
  • Опазване на биологичното разнообразие и природните ресурси;
  • Екологично образование и обучение;
  • Информационно осигуряване на обществеността по екологични проблеми;
  • Мониторинг и оценка на околната среда.