Екофорум за Природата
 

Проекти

Проучване и оценка на необходимото оборудване за екологичен мониторинг, свързано с ангажиментите на България по пълното прилагане на изискванията на Рамкова Директива за Води 2000/60/ЕС”

06/01/2018 г.
Период на изпълнение: 06/2004 г. - 11/2004 г.
Финансиран от Agilent Technologies - Germany.