Екофорум за Природата
 

Галерия

Рекултивация на терена в землището на с. Братя Даскалови

Дейности по проект Преустановяване на замърсяването на водите чрез ликвидиране на нерегламентирано депо на отпадъци и рекултивация на терена в землището на с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, област Стара Загора
Рекултивация на терена в землището на с. Братя Даскалови
Рекултивация на терена в землището на с. Братя Даскалови
Рекултивация на терена в землището на с. Братя Даскалови
Рекултивация на терена в землището на с. Братя Даскалови
Рекултивация на терена в землището на с. Братя Даскалови
Рекултивация на терена в землището на с. Братя Даскалови
Рекултивация на терена в землището на с. Братя Даскалови
Рекултивация на терена в землището на с. Братя Даскалови
Рекултивация на терена в землището на с. Братя Даскалови