Екофорум за Природата
 

Галерия

Проект "Съвместно управление за опазване на горски (9560*, 9180*) и тревни (6510) местообитания засегнати от инвазивни чужди растения"

В изпълнение (2017 - сега), Организация/Донор: EU (LIFE Programme).
Дървовидна хвойна (Juniperus excelsa)
Находище на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa)
Зрели галбули на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa)
Находище на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa)
Млада дървовидна хвойна (Juniperus excelsa)
Млада дървовидна хвойна (Juniperus excelsa) - близък план
Червена хвойна (Juniperus oxycedrus) вляво и дървовидна хвойна (Juniperus excelsa)
Възрастна дървовидна хвойна (Juniperus excelsa)