Екофорум за Природата
 

Проекти

Биологични критерии за устойчиво управление на реките в южна България

01/01/2018 г.
Изготвяне на консервационен индекс на речни хабитати в Южна България и оценка степента на замърсяване и деградация на речните екосистеми.

Период на изпълнение: 1999 – 2000 г.
Финансиран от Research Support Scheme (Отворено Общество).